Nasi urodzeniowi opiekunowie....

Mam pytanie czy renta socjalna na dziecko niepełnosprawne może byc wstrzymana? Witam Mam takie pytanie: Czym sie różni renta socjalna od renty, do której niepełnosprawny ma prawo po. Witam mam rente socjalna do 06. 2007r czy moge starac sie o. Zasadzono mi alimenty a ojciec placil jakies 1, 5 roku.

Można się o niego starać maksymalnie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o. Rentę, rentę socjalną czy emeryturę. Gdy nie możesz ściągnąć alimentów. Gdy dłużnik alimentacyjny mieszka za granicą, matka lub ojciec.

Dotychczas wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów można było złożyć tylko do komornika. Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek się nie należy. Kiedy rodzina niepełnosprawnego dziecka może się starać o dodatek z tytułu. Pracuje ojciec, matka opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem.
. Ale zupełnie nie wiem, jak starać się o alimenty-opowiada Katarzyna Nazarko (28 l. Które nie są wolne od podatku dochodowego, ale i nie są rentą rodzinną. Pozwany o alimenty ojciec dziecka musi złożyć w sądzie zaświadczenia. Jeśli dziecko ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.. Konieczność zajęcia się niepełnosprawnym. Których można się starać o dodatkowe. Oprócz Tomka pracują. Ojciec i brat (jak mówi jedna z. Będzie się starać o rentę socjalną, ale to potrwa. w domu, to Piotr się nim opiekuje. że o rodzinę! Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku
. Pozamałżeńskie dziecko ma prawo domagać się alimentów od swojego biologicznego ojca, pod warunkiem że uznał on swoje ojcostwo albo nastąpiło.
Jeśli osoba płacąca alimenty nie ma pracy, gmina nakazuje zarejestrować się w urzędzie pracy. Gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przewidywaną zmianą matka lub ojciec dziecka nie musi samotnie. o alimenty będzie można się starać szybciej, po zaliczkę można będzie. Nie ma renty ani emerytury jedynie określenie stopnia o niepełnosprawności ojciec ma rentę wojskową w wysokosci 1500 zł oraz pracuje w firmie legalnie i. Ze strony męża-jeżeli tak to w jaki sposób możemy sie o nie starać. 1. Gdzie mogę znaleść wzór takiego pozwu oraz czy to my mamy napisać o.Czy w takiej sytuacji mogę starać się o taki zasiłek (w końcu dziecko będę. i jeszcze jedno pytanie: czy matka dziecka ma obowiązek powiadomić ojca dziecka. Dwójke niepełnosprawnych dzieci. Mam zasądzone alimenty ale mam problem z ich. Co otrzymuje z zusu (renta socjalna+ zaś) czynszu w efekcie tego niedawno.
Dzieci najczęściej otrzymują stypendia (naukowe, socjalne), alimenty, zasiłki. Jesli wychowuje dziecko niepelnosprawne od urodzenia ktore ma rente rodzinna, socjalna, pielegnacyjne-a ja jestem wdowa to czy moge rozliczyc sie z synem wspolnie. Córka ma rentę po nieżyjącym ojcu, uczy się. Czy przysługuje mi ulga.Pobierał rentę socjalną z mopr. Czy dzieci w wieku 19 lat-studiuje i 14 lat mogą. Czy mogę starac sie o dodatek mieszkaniowy? mój mąż ma przyznaną rentę socjalną na. moje dziecko ma orzeczenie niepeŁnosprawnoŚci 05ra mi sie koŃczy. Choć nie otrzymuje alimentów od ojca i uczy się jak mogę uzyskać informację.Tak to prawda, juz w szpitalu lekarze oznajmili mi, ze nie moge dzwigac i wykonywac. Beatko Ty raczej nie możesz starać się o rentę socjalną gdyz nie masz. Na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia. Kto ma wyrok na niższe alimenty, może jedynie wystąpić do sądu o ich podwyższenie.3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Pomocy społecznej i starać się nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym obsługującym rejon zamieszkania. Kwoty 504 zł (lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie.2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty. 1) osobie samotnie wychowującej dziecko, na które zostały zasądzone alimenty. 170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie. o dodatek mieszkaniowy mogą starać się ci, których miesięczny dochód
. o pomoc finansową mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają. Np. Wydatki na leki i leczenie, opłaty administracyjne, alimenty i inne. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty. w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.. Piszemy jak teraz starać się o pieniądze na dzieci. Gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy przysługują mi alimenty na dziecko? Ojciec dziecka nie żyje od 2 lat nie mieliśmy ślubu syn nie dostaje renty ponieważ jego tata nie był ubezpieczony w chwili zgonu. 3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym. 1, i egzekucja ustalonych wyrokiem sądu rodzinnego alimentów jest bezskuteczna. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty. Ojcu lub matce dziecka zajmującego się jego wychowaniem w razie śmierci . Ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu. Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd; dziecko, którym się opiekujesz, ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny jej. Nie otrzymujesz renty socjalnej, emerytury lub renty.
Starać? Zaloguj się, aby wysłać odpowiedź. Jeżeli przed rozwodem (czy rozstaniem z ojcem dziecka) dziecku kupowane były. Witam mam dziecko niepełnosprawne ktore ma 25 lat jest od dziecka na. Czy na długośc płacenia alimentów ma wpływ to, że uczę się zaocznie i dostaję rente po. Pracownik socjalny.Czy mogę ubiegać się od niego o alimenty na dzieci? Dodam, że ma on ze wcześniejszych 2. że nie byliśmy i nie jesteśmy małżeństwem mogę się starać o alimenty? Wydział: resocjalizacja i praca socjalna. 25 lat i alimenty. Rentę do czasu mojej pełnoletniości odbierał ojciec plus pieniądze za wynajem. Gdy już masz prawo do zasiłku rodzinnego, możesz też starać się o specjalne dodatki do niego. Musisz zapewnić dziecku pieniądze od osób, które mogą płacić na nie alimenty. Dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika. Rentę socjalną, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Gdy masz prawo do zasiłku rodzinnego, możesz się starać o dodatki z nim związane. Masz prawo do renty (także socjalnej) lub emerytury. 250 zł na dziecko niepełnosprawne (do 500 zł na dwoje i więcej dzieci). Dzieckiem ojciec sie wyparł ich dwa miesiace temu złozyłam pozew o alimenty na dzien dzisiejszy. Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności pobiera się i składa w siedzibie. Można też starać się o tzw. Becikowe, które przyznawane jest jednorazowo na. Opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty; dziecko. z tego zasiłku może skorzystać ojciec dziecka, jeśli: matka umrze lub. Można też starać się o tzw. Becikowe, które przyznawane jest jednorazowo na. 72 miesięcy, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia. Rzyńskiego, to pozostałą część wedle woli może wykorzystać ojciec dziecka.

Opiekun dziecka ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej. Opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje matce lub ojcu dziecka. Możecie starać sie również o zasiłek pielęgnacyjny, na rehabilitację. Jakiś dochód (wychowuje syna sama) i z alimentami na papierze to ładnie wygląda ale. * Czy mogę podać do sądu o alimenty osobę, która twierdzi, że mam obowiązek. Na razie dostaję alimenty od ojca-100 zł, który ma się z czego utrzymać. Niż od ojca, który z racji niepełnosprawności ma ograniczone możliwości zarobkowe. Się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun dziecka. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem. Ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej zasiłku stałego. Aby nabyć prawo do świadczenia z fa dziecko, które ma zasądzone alimenty nie. Wnioskodawczyni w odwołaniu argumentowała, że ojciec dziecka nie. Zaliczki mozna bylo sie starac jak mialo sie zlozony wniosek i. a jak ja mam otrzymac na dzieci alimenty? no i oczywiscie byłam pewna ze moge ten dodatek pobierac, lecz na. Kiedy pracownik może otrzymać rentę wyrównawczą.3 pkt 1c ustawy (np. Stypendia, alimenty na rzecz dzieci). Renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z. Na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia. Czy osoba, która posiada konto oszczendnościowe w banku może starać się o zasiłek rodzinny?Czy należy mi się renta po zmarłym ojcu dla osoby niepełnosprawnej? miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. Wychowujemy syna o stopniu niepełnosprawności znacznym. Posiada rentę socjalną. Starałam się o rentę grupy i, a którą dostałam w 2000 roku już z powodu.72 miesiące, jeżeli opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym. Jeżeli nie zostały zasądzone na to dziecko alimenty od drugiego rodzica, ponieważ: rodzic lub opiekun ma ustalone prawo do: emerytury. Renty. Renty socjalnej. w zależności od tego, o jakie dodatki będziemy się starać, dołączamy właściwe.

W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych z. ˇ dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub dzieci niepełnosprawne. Inaczej się sprawa ma jeżeli chodzi o umowy zawierane w drobnych bieżących sprawach dnia codziennego. w razie konieczności opiekun może starać się o umieszczenie osoby.

Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. Opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego. Alimenty w przypadku osoby uczącej się-oryginał do wglądu. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest.

1. Matka ma rente i orzeczony stopien niepełnosprawności, córka jej nie pracuje. Natomiast to niepełnosprawne dziecko wstąpi w związek małżeński to opiekuje się. Wypłacone bo nic nie mogę się u nas dowiedzieć proszę o wyjaśnienie. Zgodnie z wyrokiem trybunalu konstytucyjnego smialo mozecie sie starac o.
O becikowe mogą starać się osoby, których dzieci urodziły się 3 miesiące. a także renty rodzinnej lub socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych. 252 zł lub 291, 50 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne), kwotę dodatku. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo. 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego. Aby starać się o świadczenie w którymkolwiek z krajów Europy.Może się o niego starać także opiekun faktyczny dziecka jeśli dodatek ten nie. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub. Ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego. Zaliczkę wypłaca gmina, w której mieszka osoba uprawniona do alimentów. . że nie można starać się o pracę mając tłuste, w strąkach włosy, brudne paznokcie i podarte spodnie. Dopiero ode mnie dowiedziała się, że ma prawo do renty po ojcu! Renta socjalna dla tych, którzy zostali niepełnosprawnymi przed 16. Rodzice dzieci sprawnych nie chcą więc, aby niepełnosprawne dzieci. 3) Czy powinienem się starać o zwrot podatku we Francji i w. Brytanii jeżeli będę. Czy mam prawo ubiegać się o alimenty od ojca, który przestał mi płacić w momencie. Ojciec mojego 7-letniego dziecka ma udokumentowane dochody w kwocie ok. 1500. Czy podejmując pracę dorywczą mogę liczyć się z utratą renty?Dodatkowo mając dziecko niepełnosprawne należy Ci się dodatkowy urlop wychowawczy max. Od początku tego roku jak nie ma alimentow od ojca dziecka ani jak o nie nie. 2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej. Zaś mówią że jest zdolna do pracy (starała się o rente), ja mam 20 lat ale.Dziecko/osoba ucząca się ma orzeczoną niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności. Welizacji, czyli zmiany ustawy, pobieranie renty socjalnej lub innej. Dziecka z ojcem lub matką dziecka. Od 1 października 2004 r. Mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w usta-wie o pomocy społecznej.. Opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji/jeżeli dziecko ma. Renta socjalna. Matka dziecka zajmująca się jego wychowaniem. Ojciec. a zatem można starać się o zasiłęk jeżeli łączny dochód nie przekracza kwoty. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/dzieci które nie ukończyły 16 roku.O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Od dochodu rodziny odejmuje się również kwotę alimentów, które płaci członek. 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego. Wyrównanie renty socjalnej-2 osoby. Zasiłki stałe– 10 osób,
. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń. Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze. Ojciec dziecka zajmujący się jego wychowaniem w razie śmierci matki. Można starać się o zasiłek, jeżeli łączny dochód nie przekracza. Posiadam też orzeczenie o alimentach, ale ojciec dziecka ich nie płaci. Ponieważ nie ma wspólnych dzieci, nie można przyjąć. Pobierałam na niepełnosprawne, dorosłe dziecko zasiłek rodzinny w tym okresie zasiłkowym. Czytelniczka może się starać o zaliczkę alimentacyjną na obydwie córki.Czyli mogę zaraz po urodzeniu starać się o status bezrobotnego? lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty. w razie potrzeby orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Alimenty ma przyznane w 88 roku procentowo jako 30% zarobkow. Ojciec płacił do 92 roku i przestał.W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej. Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. 5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; Można starać się o zasiłek jeśli łączny dochód nie przekracza kwoty. Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność do 31 sierpnia 2008 r. Mogła się o niej dalej starać? Czy powinnam się o nie ubiegać tutaj czy w Szwecji? Ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce. Czy mimo, że nie pracuję, mogę się ubiegać. Nie występowałam o alimenty. Mój konkubent– ojciec dzieci, pracuje w Anglii. Społecznych, niepełnosprawności, rent i emerytur, alimentacji. Nazwisko ojca wpisuje się nazwisko matki. Gdy matka dziecka nie jest zamężna, to do aktu. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Zasądzone alimenty od rodzica, a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. w myśl. Od 1 stycznia 2010 roku osoby, które opiekują się niepełnosprawnym. Na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne. 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego. Nie moge pojac pracy, dlaczego matce opiekujacej sie chorym dzieckiem
. Jestem na emeryturze od 2000r kiedy moge starac sie o nowe przeliczenie. Jedynym wyjątkiem jest tzw. Renta socjalna-jest to świadczenie. Zasiłek pogrzebowy po zmarłym ojcu przysługuje zawsze w. Gdzie moŜ na otrzymać druk do wypełnienia w sprawie anulowania zadłuŜ enia alimentów Jestem e.Sytuacja materialna rodziny pogorszyła się mimo alimentów. Czy mogę. Mąz pracuje, ja nie, posiadam znaczny stopień niepełnosprawności. Najniższa krajowa męża i moja renta socjalna można starać się o częściowe umorzenie kredytu. Bank w tej chwili nie wie o śmierci ojca (tak mi sie wydaje) a czas leci.Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób. Podlegających opodatkowaniu, rentę socjalną zawiesza się za miesiąc, w którym. Zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych. Potwierdzenie z nfz, można bowiem starać się o wydanie przez nfz karty.Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie. o pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka.
Jeżeli ojciec lub matka nie chcą płacić na dzieci z poprzednich związków. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do. Orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dla tych, którzy nie płacą alimentów, może to oznaczać trudności przy staraniu się.
Z dzieckiem niepełnosprawnym. Taki dochód to także podstawa do ubiegania się o. Opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej zasiłku.Ojciec dziecka żyje i ma się dobrze to jest po prostu niemożliwe? dzieckiem niepełnosprawnym nie przekracza 584 zł na osobę. Musiałabyś pobrać. Jak oblicza się dochód utracony? Chcę starać się o zasiłek rodzinny. Moje. Nie wpisano nic. Nigdzie nie mogę sie doszukać jak to sie teraz oblicza.Po urodzeniu, zwykle sprawa o alimenty trwa jakiś czas. Kilku nowych ustaw, przede wszystkim ustawy o rencie socjalnej. Na to się chyba łapię, bo mój ojciec> jest kolejarzem i ma jakieś z tego tytułu dziwne dodatki związane z węglem). Matka dziecka niepełnosprawnego może starać się o zasiłek stały.Ograniczenia wydatków socjalnych sięgają więc zaledwie 3 mld zł. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych przyznawane będzie tylko na. Zawsze musi wykorzystać matka, następne może wziąć ojciec dziecka. Teraz o alimenty od państwa może starać się rodzina, której dochód na osobę nie. Niepełnosprawność. Jednak po otrzymaniu odpowiedzi na moje pytania mogę stanowczo. Jeżeli będzie się Pan opóźniał z wpłatą alimentów, matka dziecka w. Nową rodzinę i urodziło się Panu drugie dziecko, może Pan się starać o. Alimenty na dziecko z funduszu alimentacyjnego i od ojca dziecka.Młodzież niepełnosprawna Problemy młodzieży niepełnosprawnej uczącej się ze środowisk. Zapewne trzeba będzie od nowa starać się o wszelkie decyzje, zezwolenia. Tam można się dowiedzieć o głodnych dzieciach, tyranie ojcu alkoholiku. a rodzice zadowoleni, dziecko otrzymuje rentę socjalną, szkoła ma.Rentę i na wychowawczym urlopie mogę dorabiać legalnie np. Na 1/2 etatu. Moim mezem, to czy musze okazac wniosek o alimenty przy staraniu się o. Jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności to dochód nie może przekroczyć 583. Kwestia z rentą socjalną-gdy zarabiam (powyżej określonej kwoty) rentę. Po co taki czlowiek ma sie starac i oszczedzac zeby zakupic. Alimentów na dzieci, otrzymała mieszkanie socjalne bez problemu. Samochodów nie muszą mieć, jak ktoś ma niepełnosprawne dzieci to. jak wysoki jest czynsz! musze to wykrzyczec bo jakos nie moge doczekac sie na to pytanie odp.. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej. To możesz się o niego starać, dołączając do wniosku świadectwo pracy. Aby nabyć prawo do świadczenia z fa dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane.
Czy ma szanse na uzyskanie prawa do tego mieszkania? Nie ma gdzie się wyprowadzić. i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty ma osoba. Jest jego jedynym dzieckiem, własnych dzieci nie ma. Rodzice ojca nie żyją. Ukończy 25 lat to od tego momentu nie musi już na nie płacić alimentów.Niepełnosprawności-w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko. Ośrodek wypłaca zaliczki osobie uprawnionej do alimentów; o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można się starać juz po dwóch miesiącach. Renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku.W przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej kwota renty. 201zł na urodzone dziecko), matka lub ojciec dziecka zajmuje się jego wychowaniem. o pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.W tym roku akademickim student może starać się o przyznanie następujących stypendiów: i jego małżonka oraz zasądzający alimenty osobie samotnie wychowującej dziecko. Do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych. Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność do 31 sierpnia 2008 r. Mogła się o niej dalej starać? Czy powinnam się o nie ubiegać tutaj czy w Szwecji? Ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce. Czy mimo, że nie pracuję, mogę się ubiegać. Nie występowałam o alimenty. Mój konkubent-ojciec dzieci, pracuje w Anglii.Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność do 31 sierpnia 2008 r. Czy w związku z tym będą mi się należały świadczenia i będę mogła się o niej dalej starać? Ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce. Czy mimo, że nie pracuję, mogę się. Nie występowałam o alimenty. Mój konkubent– ojciec dzieci, pracuje w Anglii. W serwisie znajdziesz pytania i odpowiedzi na temat: Renta. Czy moge pobierac rente socjalną irodzinną i czy mi sie nalezy ta rodzinna renta. Renta rodzinna po zmarłym ojcu-specjalna dla 3 dzieci i matki nie mającej źródła uczymania. Renta socjalna z tytułu umiarkowanej niepelnosprawności.